Rehab

Det finns en möjlighet att ge stöd och motivation i rehabilitering för personer som genomgått operationer eller bara behöver komma tillbaka ifrån en gammal skada. Ofta är den vanliga sjukvården dåligt rustad att stödja dig under din rehabiliteringsprocess. Träningsprogrammen som ges ut är inte tillräckligt individanpassade, saknar eftertänksamhet och är för ofta onödigt avancerade med alldeles för många övningar. Under de senaste åren har vi stött på för många kunder som av dåliga erfarenheter från sjukvården och för invecklade program lett till att klienter aldrig helt blir kvitt sina skador utan lever fortfarande med smärta och besvär som både försvårar och begränsar vardagen och livet i stort.

Vi möter dig där du är, bryter ner svårigheterna och utgår från grunderna i problematiken för att framöver bygga ett program som bygger upp din kropp och som tillåter dig att gå tillbaka till en så problemfri vardag som förutsättningarna tillåter.

Det finns patienter som har ett behov av att snabbast möjligt komma tillbaka i funktion och form. Idrottsmän/kvinnor är ett sådant exempel. En rehabiliteringsplan och ett genomförande som kortar rehabiliteringen kan var värt mycket både för idrottare och för andra intressenter.

Vi arbetar långsiktigt med progression för att du ska kunna hitta glädje i träningen och utveckla ett välmående i din vardag som många kan sakna när din tidigare skada och besvär sätter stopp.

Sommarerbjudande

Träna Med Oss!

Just nu får du testa på vår sommarschema med 11 varierande pass i veckan & möjlighet att träna själv på centret

För halva priset!

Träna med oss

Vecka 27-31 för bara 649:-

(ord pris 1295:-)

Vi bjuder dessutom

På inskrivningsavgiften Värd 750:-